Multilingual Turkish Dictionary

HAMARLAMA

HAMARLAMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Hamarlamaq"dan f.is. Istifadəyə verilən sahələrdə əsaslı surətdə hamarlama işləri görülür.

HAMARLAMA : Az Turkish Farsi

ا.مص.هموارگردانی