Multilingual Turkish Dictionary

HAMARLANMAQ

HAMARLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

daraxlanmaq. düzülmək. dizilmək. tarazlanmaq

HAMARLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Hamar hala sa-lrnmaq, düz edilmek, düzlendirilmek. Həyəti basmış yanıq iyi verən sirkan biçilmiş, yer hamarlanıb süpürülmüşdü. İ.Hüseynov.

HAMARLANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to become* evened / smoothed