Multilingual Turkish Dictionary

HAMININ

HAMININ : Turuz Dictionary


hamının üstünə yürüdün, sap kimi tək qaldın, iğnənin yurdu yuvan oldu. (yurdu: bacası)

HAMININ : Turuz Dictionary

-yasda ağlamaq, toyda gülmək hamının işi

HAMININ : Turuz Dictionary


hamının üstünə yürüdün, sap kimi tək qaldın, iğnənin yurdu yuvan oldu. (yurdu: bacası)

HAMININ : Turuz Dictionary

-yasda ağlamaq, toyda gülmək hamının işi