Multilingual Turkish Dictionary

HAMMALLAR

HAMMALLAR : Turuz Farsca - Türkce

keşişlər çəkişlər. çəkərlər. (> çakərlər). daşırcılar.
sözdür çevirən çoğanı, yükü, keşişlər çəkir. (çoğanı:cihanı. dünyanı)