Multilingual Turkish Dictionary

HANÇER

HANÇER : Turkish Turkish

ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir tür bıçak

HANCER : Turkish Risale

Ucu sivri, iki tarafı keskin büyük bıçak. Halk dilinde hançer şeklinde kullanılır. Divan edebiyatında şâirler, güzellerin kaşlarını hancere benzetirlerdi

HANCER : Ottoman Turkish

Ucu sivri, iki tarafı keskin büyük bıçak. Halk dilinde hançer şeklinde kullanılır. Divan edebiyatında şâirler, güzellerin kaşlarını hancere benzetirlerdi

HANÇER : Turkish English

n. dagger, poniard