Multilingual Turkish Dictionary

HANÇI

HANÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

hansı. qayu. qansı.
hançı birin: hançısın. qayu. qayu bir. qanqısı.
hançısın: qayu. qayu bir. qanqısı. hançı birin

HANÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

haysı. qaysı. kaçıncı. neçənci.
kaçıncı sırada olur.- hərhançı: hərhanki: qaçan.
qaçansa gələcəyəm.
bunların ikisidə birdir, qaçanı olur olun

HANÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

kay. qay

HANÇI : Turuz Dictionary

hankı. kik. qanq

HANÇI : Turuz Dictionary

qaynu.
qaynu sözə inanım.
qanaka. qanəkə.
bir olayın hançı çağda, ildə olmasını bəlirtmək üçün işlənir: qaçlı. qaçalı. neçəli.
(kaçlı: neçə yaşlı. neçə illi.
kaçlısız: yaşız neçədir. hançı il doğumusuz.
kaçlılar gələnməzlər: neçə yaşlılar

HANÇI : Turuz Dictionary


təkcə sən kəndin özün yar olasan, hançı yerdə nə diləklər qılasan. kəndivə güvən.
hançı dildə doğulubsan anadan bu o demək, ol dili qutlu görüb, budaqladıb, yaymalısan.
bu hançı yoldur giriş qapı yapılar, çıxış yolu axdarsanda tapılmaz. (tapmaca). (?).
nisgilə söylədilər dərdlər ara ən kötüsü hançı olur, ol ayıtmış darıxışdur, darıxışdur, darıxış.
nə olar ki hançı dildə can sözün canan yazır, bul yetər kim can sözün candan cana canan yazıb

HANÇI : Turuz Dictionary

qanday.
hançı quş bəğəncin: qanday quş sevərsin.
qay.
qay türü gen dağılmış. (hançı formu genə yayılmış).¶-kimin oğlusan əlində değil, hançı yoldasan özgədən değil.¶-hançı soylu: nə soylu. kanday soy. soyu kanday

HANÇI : Turuz Dictionary

-hançı dillə oyatım uymuş elim?

HANÇI : Turuz Dictionary

-hançı gün: qayınçı gün: qay gün.
qay günlər qapalı: hançı günlər bağlı

HANÇI : Turuz Dictionary

hankı. kik. qanq

HANÇI : Turuz Dictionary

qaynu.
qaynu sözə inanım.
qanaka. qanəkə.
bir olayın hançı çağda, ildə olmasını bəlirtmək üçün işlənir: qaçlı. qaçalı. neçəli.
(kaçlı: neçə yaşlı. neçə illi.
kaçlısız: yaşız neçədir. hançı il doğumusuz.
kaçlılar gələnməzlər: neçə yaşlılar

HANÇI : Turuz Dictionary


təkcə sən kəndin özün yar olasan, hançı yerdə nə diləklər qılasan. kəndivə güvən.
hançı dildə doğulubsan anadan bu o demək, ol dili qutlu görüb, budaqladıb, yaymalısan.
bu hançı yoldur giriş qapı yapılar, çıxış yolu axdarsanda tapılmaz. (tapmaca). (?).
nisgilə söylədilər dərdlər ara ən kötüsü hançı olur, ol ayıtmış darıxışdur, darıxışdur, darıxış.
nə olar ki hançı dildə can sözün canan yazır, bul yetər kim can sözün candan cana canan yazıb

HANÇI : Turuz Dictionary

qanday.
hançı quş bəğəncin: qanday quş sevərsin.
qay.
qay türü gen dağılmış. (hançı formu genə yayılmış).¶-kimin oğlusan əlində değil, hançı yoldasan özgədən değil.¶-hançı soylu: nə soylu. kanday soy. soyu kanday

HANÇI : Turuz Dictionary

-hançı dillə oyatım uymuş elim?

HANÇI : Turuz Dictionary

-hançı gün: qayınçı gün: qay gün.
qay günlər qapalı: hançı günlər bağlı

HANCI : Turkish Turkish

han işleten kimse

HANCI : Turkish English

n. innkeeper, Host, publican

HANCI : Turkish French

aubergiste [le][la]