Multilingual Turkish Dictionary

HANĞI

HANGİ : Turkish Turkish

ıki ya da daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir yanıt istemek için kullanılan soru sıfatı

HANGİ : Turkish Turkish

eylemi dilek ya da koşul birleşik zamanında olan tümcelerde, nesnenin ya da tümlecin belirteni durumunda olduğunda nesnedeki kavramı genelleştirir

HANGİ : Turkish English

pron. what, which