Multilingual Turkish Dictionary

HAND RECEIPT

HAND RECEIPT : English Turkish military

SENET, BORÇ SENEDİ:İçinde yazılı mallara ait sorumluluğun ödünç verme esasına göre kabulünü bildiren imzalı bir döküman. HAND REEL: