Multilingual Turkish Dictionary

HANDLE

HANDLE : English Azerbaijani Turkish

n. dəstək, qulp
v. 1] toxunmaq, əliylə götürmək, 2] keçinmək, ötüşmək, davranmaq [bir şeylə, kimləsə] 3] idarə etmək