Multilingual Turkish Dictionary

JUDENBART

JUDENBART : German Turkish

m l. Yahudi sakali; uzun sakal
bot. taskiran-gillerden bir sarmasik
dorn m bot. hünnap agaci; cigde ~felndUch antisemitik
teindlichkeit / antisemitizm
geg-ner m antisemit
kirsche / bot. güveyfeneri, geiinfeneri; gelin otu; kambel otu
schule/ha vra; Ihr macht ja e-n Lärm wie in e-r ^. Burayi havraya döndürmüssünüz.
stem m pej. alti suali yildiz
turn n l. Yahudilik; Musevl dini
Yahudi karakteri
Verfolgung / pogrom
viertel n Yahudi mahallesi