Multilingual Turkish Dictionary

LÂKAYDANE

LÂKAYDANE : Turkish Risale

Kayıtsız ve alâkasızca. Mühimsemiyerek

LÂKAYDANE : Ottoman Turkish

Kayıtsız ve alâkasızca. Mühimsemiyerek

LÂKAYDANE : Ottoman Turkish

kayıtsızca, ilgisizce