Multilingual Turkish Dictionary

LÂMİH

LÂMİH : Turkish Risale

(Lâmiha) (Lemh. den) Parlıyan, parıldıyan. Parlak

LÂMİH : Ottoman Turkish

(Lâmiha) (Lemh. den) Parlıyan, parıldıyan. Parlak

LÂMİH : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
hz. nuh'un erkek kardeşi.
parlayan, parıldayan, parlak