Multilingual Turkish Dictionary

LA CƏRƏM

LA CƏRƏM : Turuz Farsca - Türkce

çarəsiz

LA CƏRƏM : Turuz Farsca - Türkce

çıxılmaz

LA CƏRƏM : Turuz Farsca - Türkce

qaçılmaz

LA CƏRƏM : Turuz Farsca - Türkce

qaçınılmaz

LA CƏRƏM : Turuz Farsca - Türkce

qurtuluşsuz

LA CƏRƏM : Turuz Farsca - Türkce

olunmaz

LA CƏRƏM : Turuz Farsca - Türkce

yarqısız