Multilingual Turkish Dictionary

LA QEYD

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

aldırışsız

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

aldırmaz laubali

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

ağımsız

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

ağsız

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

çalqın

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

çanqıl

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

çarpıq

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

çəllək kefli

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

çəltik

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

çəntil

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

darqaşayıd

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

dəlişman

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

əğlincik

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

əğric

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

əğrik

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

əsrik qərib

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

iləksiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

iləsiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

ilgəsiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

ilgisiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

ilgişsiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

ilintisiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

ilişgisiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

iltəsiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

qanqıl

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

qaptırışsız

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

qaptırmaz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

qəndil

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

önəmsəmiyən diqqətsiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

özənsiz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

sarpıq

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

saymaz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

umursamaz

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

yayaq

LA QEYD : Turuz Farsca - Türkce

yayqa