Multilingual Turkish Dictionary

LA TƏCƏZZA

LA TƏCƏZZA : Turuz Farsca - Türkce

ayrılmaz

LA TƏCƏZZA : Turuz Farsca - Türkce

alçalanmaz

LA TƏCƏZZA : Turuz Farsca - Türkce

ölünməz

LA TƏCƏZZA : Turuz Farsca - Türkce

parçalmaz

LA TƏCƏZZA : Turuz Farsca - Türkce

parçlamaz

LA TƏCƏZZA : Turuz Farsca - Türkce

paylanmaz təqsim olunmaz