Multilingual Turkish Dictionary

LA UBALİ

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

aldırışmaz

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

aldırışsız

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

aldırmaz

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

aşıboş qeydsiz. kontrolsuz

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

içil

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

çalqın çanqıl

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

çarpıq

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

çəltik çəllək. kefli

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

çəntil qəndil

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

darqaşayıd

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

dəlişman

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

dənətimsiz

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

əğlincik

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

əğric

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

əğrik

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

əsrik qərib

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgisiz

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

qabadayı

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

qorxmaz

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

qorxusuz

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

pezəvəng

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

sarpıq

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

saymaz

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

sökük

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

sünəpə

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

umursamaz

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

yarıq

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

yayaq

LA UBALİ : Turuz Farsca - Türkce

yayqa

LA ÜBALİ : Turuz Farsca - Türkce

laübali

LA ÜBALİ : Turuz Farsca - Türkce

oşğan bolğan. (# buşğan: bükgən: qayğılı. kədərli)