Multilingual Turkish Dictionary

LA YƏNQƏTƏ

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

axan

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

oyuna

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

dinlənmiyən

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

dinmiyən

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

durmayan

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsiksiz

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsilməyən

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırılmayan

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırışmayan

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qonmuyan

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoymuyan

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

sızan

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

susmayan

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

sürən

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

süzən

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

yatınmayan

LA YƏNQƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

yatışmayan