Multilingual Turkish Dictionary

LA YƏTƏNAHİ

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

arağsız sonsuz. ğayətsiz

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

itməyən

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

itməz

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

kərənsiz > kəransız (< kərmək: kəsmək)

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

qıraqsız

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

qırıqsız

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

sanasız

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

sona ərməz

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

sonərməz

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

sonrasız

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

sonsuz

LA YƏTƏNAHİ : Turuz Farsca - Türkce

tükənməz