Multilingual Turkish Dictionary

LAÜBALİLƏŞMƏK

LAÜBALİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

azqınlanmaq

LAÜBALİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qüstaxlaşmaq

LAÜBALİLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ozqunlanmaq