Multilingual Turkish Dictionary

LAĞƏR

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

arığ

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

cılız

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

çanqıc

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

çapbır

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

çapqır

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

çəlimsiz

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

çınqır

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

çınqız

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

ətsiz

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

incə zəif

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

incək

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

incik

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

işgə

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

işgil

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

kalavat

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

kavlaq

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

kolavat

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

kovlaq

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

kövdəsiz

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qaq

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qaqbır

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qaqırdaq

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qaqıt

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qaqlımaq

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qaqnıl qanqıl cılız, taxda tabağ, ətsiz, arığ olan

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qaqşaq zayıf. zəif

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qambır

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qamıt

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qanbır

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qanqıldaq

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qanqıldayıq

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qımıt

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qıncıq

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qıncov arıq

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qıntıc

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

qıntın

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

quru

LAĞƏR : Turuz Farsca - Türkce

quruq