Multilingual Turkish Dictionary

LAĞA QOYMAQ

LAĞA QOYMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

alaya qoymaq. alıqlamaq. ələ salmaq. yalıtqa qılmaq. alay edmək

LAĞA QOYMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مسخره کردن. سربه سرگذاشتن. دست انداختن