Multilingual Turkish Dictionary

LAŞƏ

LAŞƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

laşa. < metatez > şələ. yük. gövdə

LAŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

cındaq cəndək. kəsgə. çökcə. çökət. çəkkəs. ölüt (meyt. murdə). ləş. cəsət. kitlə. cənazə. nəş. kötül. cıqqa. qablut. kalbud. kadavr. korp

LAŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

donğu ləş. cənazə. meyit

LAŞƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[fars.] bax leş. [Molla:] Əti çox istəyirəm, leyk pulu ondan çox; Nola, quzğun kimi ta müftə qonam laşə, ətə. M.Ə.Sabir.