Multilingual Turkish Dictionary

LABÜDDƏN

LABÜDDƏN : Azerbaijani English Dictionary

z. inevitably, unavoidably

LABÜDDƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [ər.]
Hökmen, mec-buren, mütleq. [Ağası bey Vaqife:] Əgər Məmməd bəy
. mane ola bilməzsə
. labüd-dən vuruşma olacaqdır. çemenzeminli.
İster-istemez, elacsız, naçar, mecburen. [Qulam xan:] Məni o qədər dəng elədin ki, axırda labüddən özümü bu bəlaya giriftar elədim. M.S.Ordubadi. [Reşid:] Qurbanqulu dedi ki, mən yaya dayana bilmərəm, mənim-çün indi toy edin, labüddən toy etdilər. T.Ş.Simurq.