Multilingual Turkish Dictionary

LABOR SERVICE UNIT

LABOR SERVICE UNIT : English Turkish military

İŞÇİ HİZMET BİRLİĞİ:Yarı askeri bir birlik halinde kurulmuş ve kullanma, idare ve hareket bakımlarından kolaylık sağlamak üzere teşkilat ve malzeme kadrosuna uygun bir hale sokulmuş harp esirleri veya, genellikle, yabancı uyruklu siviller grubu. Bu gibi birlikler; bir kadro birliği olarak, fiilen veya ismen teşkil edilmez; ancak, belirli bir işin yapılması söz konusu olduğu zaman dikkate alınır