Multilingual Turkish Dictionary

LABOR SUPERVISION UNIT

LABOR SUPERVISION UNIT : English Turkish military

İŞÇİ İDARE BİRLİĞİ:Bir işçi birliğinin idare ve kullanılmasını murakabe maksadıyla, çekirdek halinde, fiilen teşkil edilmiş, teçhizat ve malzeme kadrolu birlik. Bu birlikte; bir işçi idare takımı bir işçi takımını; bir işçi idare bölüğü bir işçi bölüğünü murakabe eder; bir işçi idare merkezi
8 işçi bölüğünü; bir işçi idare bölgesi
32 işçi bölüğünü kontrol eder