Multilingual Turkish Dictionary

LABOUR-SAVING

LABOUR-SAVING : English Azerbaijani Turkish

əməyə qənaət yaradan, əmək sərfinin qabağını alan, səmərələşdirici