Multilingual Turkish Dictionary

LABYRINTHE

LABYRINTHE : French Turkish

"[le] labirent; dolambaç; içinden çıkılmaz durum"