Multilingual Turkish Dictionary

LACRIMAL

LACRIMAL : English Turkish Redhouse

lac.ri.malläk'rımıl sıfat gözyaşı ile ilgili, lakrimal