Multilingual Turkish Dictionary

LAEDRİ

LAEDRİ : Turkish Turkish

yazarı bilinmeyen

LAEDRİ : Turkish Turkish

ilinemezci

LAEDRÎ : Turkish Risale

Bilmiyorum. (Eski zamanda şüpheci olup hiç bir şeye inanamıyan sofestailere Lâ edriye denirdi. Septisizm. (Bak: Sofizm)

LAEDRÎ : Ottoman Turkish

Bilmiyorum. (Eski zamanda şüpheci olup hiç bir şeye inanamıyan sofestailere Lâ edriye denirdi. Septisizm. (Bak: Sofizm)

LÂEDRÎ : Ottoman Turkish

kendi varlığından bile şüphe eden felsefeci