Multilingual Turkish Dictionary

LAFA

LAFA : Arin Turkish Etimology Dictionary

yafa. yava. boş. boşur. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə.
lafadan rafadan: ılıq yumurta

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

pülə. parsud münfəsix

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

pürük

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

saluq

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

solqun

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

solmuş

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

solpuq

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

soluq

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

sozaq

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

sozuq

LAFA : Turuz Farsca - Türkce

tirit