Multilingual Turkish Dictionary

LAFZ-I MÜREKKEB

LAFZ-I MÜREKKEB : Turkish Risale

Man: Mürekkeb lafız. Cüzlerden biri, mânâsının cüzlerinden birine delâlet eden lafız

LAFZ-I MÜREKKEB : Ottoman Turkish

Man: Mürekkeb lafız. Cüzlerden biri, mânâsının cüzlerinden birine delâlet eden lafız