Multilingual Turkish Dictionary

LAGLAGIÇI

LAGLAGIÇI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. bax lağlağı
Əhali Na-dir ilə Zeynəbin görüşməsini bildi,
. lağla-ğıçı adamlar da onlara bir neçə söz qoşdu-lar. B.Talıblı.

LAĞLAĞIÇI : Az Turkish Farsi

ا.متلک گو. بذله گو. مسخره باز