Multilingual Turkish Dictionary

LAHAVLE

LAHAVLE : Turkish Turkish

sabrın tükendiğini belirtmek için söylenir

LÂHAVLE : Turkish Risale

(Lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil-aliyyil azim" cümlesinin kısaltılmışı ki, "Kuvvet ve kudret ancak Cenab-ı Allah'tadır." meâlinde olup bir belâ ve tehlike esnasında veya sabrın tükendiğini açıklamak için söylenir

LÂHAVLE : Ottoman Turkish

"(Lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil-aliyyil azim"" cümlesinin kısaltılmışı ki, ""Kuvvet ve kudret ancak Cenab-ı Allah'tadır."" meâlinde olup bir belâ ve tehlike esnasında veya sabrın tükendiğini açıklamak için söylenir."