Multilingual Turkish Dictionary

LAKEY

LAKEY : Azerbaijani English Dictionary

i. footman*, manservant; lackey, flunkey

LAKEY : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fr.]
Nöker. Lakeylər səf-səf durub, bir-bir "ağa, xoş gəlibsiniz!" deyirdi-lər. Ə.Haqverdiyev.
məc. Şexsiyyetsiz adam, yaltaq. [N.Ve-zirovun "Pehlevanani-zemane" eserinde] xalqın həm maddi, həm də mənəvi sərvətinə, həm dilinə, həm də torpağına və neftinə şə-rəfsiz və qeyrətsiz münasibət bəsləyən sima-sızlar, rəyasət və manat lakeyləri təsvir olu-nurlar. Y.Qarayev.