Multilingual Turkish Dictionary

LALƏLİK

LALƏLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax laləzar. Al-əlvan geyin-miş qızlar çöllərə səpələnib gül-çiçək dərir, sinəsi qızaran taxılların arası ilə qaçıb lalə-likdə görünməz olurdular. İ.Şıxlı.