Multilingual Turkish Dictionary

LAL-DİNMƏZ

LAL-DİNMƏZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. dumb silent; calm, queit; still; lal-dinməz uşaq a silent / calm / uncommunicative child* II. z. dumbly; still; silently; lal-dinməz oturmaq to sit* silently / still

LAL-DİNMƏZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Ses çıxarmadan, dinmeden, damşmadan, susaraq. Lal-dinməz oturmaq.
Səlimnaz lal-dinməz dayanıb, bü-tün bədəni ilə qapını tutmuşdu. M.Hüseyn. Bir ara lal-dinməz hamı onun dalınca baxdı. Ə.Əbülhesen. // Sözsüz, danışıqsız, qeyd-şertsiz. Lal-dinməz əmri yerinə yetirdi.
[Nigar Muradın] hər əmrinə lal-dinməz tabe idisə də, üzü heç gülmürdü. S.Hüseyn.
sif. Azdamşan, danışmağı sevmeyen, çox zaman dinmez, sakit oturan. Indi onlar həmişəki kimi müti və lal-dinməz adamlar deyildir. P.Makulu.