Multilingual Turkish Dictionary

LAMİSƏ HİSSİ

LAMİSƏ HİSSİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğinim

LAMİSƏ HİSSİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişim

LAMİSƏ HİSSİ : Turuz Farsca - Türkce

ərinim

LAMİSƏ HİSSİ : Turuz Farsca - Türkce

ərişim

LAMİSƏ HİSSİ : Turuz Farsca - Türkce

toxunum

LAMİSƏ HİSSİ : Turuz Farsca - Türkce

toxuşum