Multilingual Turkish Dictionary

LAMƏZHƏB

LAMƏZHƏB : Azerbaijani English Dictionary

i. din. atheist [ˌeɪθɪ-], unbeliever

LAMƏZHƏB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] Mezhebsiz, dinsiz, Allahsız. // İs. menasında. [Hacı Semsam:] Mən bu laməzhəblərin hər birinin başına on tümən verəcəyəm. P.Makulu. // Söyüş meqa-mında işlenir. [Kerbelayı:] Pərvərdigara,
. ikinci, başıma tənbəki oyunu açdı, onu bo-şadım, bu da mürtəd qızı, laməzhəb qızı. çemenzeminli. □ Laməzhəb olmaq
din-den çıxmaq, dini etiqadlara inanmamaq, on-lara şekk etmek. [Qurban usta Zeynala:] Usta, birisi
. laməzhəb oldu, heç bir şeyə qayımlığı olmadı, çətindi onu inandırmaq. C.Memmed-quluzade. [Kitabpaylayan:] Yəqin Mirzə Fə-təli, necə ki, özü laməzhəb olub, Allahın yo-lundan çıxıb. Ə.Haqverdiyev.