Multilingual Turkish Dictionary

LAMIL

LAMIL : Turuz Dictionary

am. amıl. yamıl. əmik. yumşaq. yavıl. ılım. orta. mö'tədil.
amıl gün, hava

LAMIL : Turuz Dictionary

am. amıl. yamıl. əmik. yumşaq. yavıl. ılım. orta. mö'tədil.
amıl gün, hava