Multilingual Turkish Dictionary

LAMPENANZÜNDER

LAMPENANZÜNDER : German Turkish

m fr. sokak fenercisi
docht m lamba fitili
fassung/duy; lamba fasonu
fieber n Th. sahneye cikmazdan evvel aktörün sinirliligi-glocke/lamba kar-puzu; fanus
licht n lamba isigi
schirm m abajur
Wärter m (in Moscheen) kandilci
Zylinder m fr. lamba sisesi