Multilingual Turkish Dictionary

LAMPOÇKA

LAMPOÇKA : Azerbaijani English Dictionary

i. electric lamp, [electric] bulb

LAMPOÇKA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[rus. naMna söz. kiç.] Elek-trik lampası. Bir anda bütün ətrafda yüzlərlə lampoçkayandı. M.İbrahimov. Rüxsarə lam-poçkanı əlləşdirdi, onun içəri tellərinin qırıl-mış olduğunu gördü. S.Rehimov.