Multilingual Turkish Dictionary

LAN EMULATION

LAN EMULATION : English Turkish Haberlesmesi

(LANE, LAN Öykünmesi) ATM Forum tarafından geliştirilen, Ethernet ve Token Ring gibi üst katman LAN protokollerinin ve LAN protokollerine dayanan uygulamalarının ATM ağı üzerinden saydam bir şekilde çalışmasını sağlayan bir protokol kümesidir. LANE adres