Multilingual Turkish Dictionary

LAN NETWORK MANAGER

LAN NETWORK MANAGER : English Turkish Haberlesmesi

Token Ring ağları için IBM’in ağ yönetim yazılımı