Multilingual Turkish Dictionary

LANDING BARGE

LANDING BARGE : English Turkish military

ŞAT, ÇIKARMA ŞATI:Altı düz özel bir tekne. Şatlar; genel olarak, bir çıkarma taarruzu için lüzumlu kıtaları ve muharebe teçhizatını kıyıya taşımakta kullanılır. Buna, kısaca "barge" da denir