Multilingual Turkish Dictionary

LAP HƏQİQƏTİ

LAP HƏQİQƏTİ : Turuz Farsca - Türkce

çin çini

LAP HƏQİQƏTİ : Turuz Farsca - Türkce

çinğ çini

LAP HƏQİQƏTİ : Turuz Farsca - Türkce

dop doğrusu