Multilingual Turkish Dictionary

LAP MƏQAMINDA

LAP MƏQAMINDA : Turuz Farsca - Türkce

qonçuğ yerli yerində, yerinə çağına uyqun (munasib) olunan nərsə.
qonçuğ söylədin