Multilingual Turkish Dictionary

LAP VAXTINDA

LAP VAXTINDA : Turuz Farsca - Türkce

qıızıqüsdə çağıçağında.
qıızıqüsdə gəldin