Multilingual Turkish Dictionary

LAPAQ

LAPAQ : Az Turkish Farsi

ا.نامی دیگر برای بازی کباب کباب. با این تفاوت که اگر بازیکنی روی دست بازیکن دیگر بزند، یک سیلی هم به او خواهد زد. (گویش روستای بیرقاوا بستان آباد)