Multilingual Turkish Dictionary

LAPAROHYSTERECTOMY

LAPAROHYSTERECTOMY : English Turkish Medicals

Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi