Multilingual Turkish Dictionary

LAPAYNI

LAPAYNI : Turuz Dictionary

həp bir. həp bərabər. adal dənğ. yekən adal

LAPAYNI : Turuz Dictionary

həp bir. həp bərabər. adal dənğ. yekən adal